HELSENORGE

Ny nettinformasjon om klassisk EDS

​TRS har nå lagt ut nyreviderte tekster om:

  • Medisinske forhold ved klassisk Ehlers-Danlos syndrom (EDS)
  • Dagligliv (barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning, arbeid og fritid) med klassisk EDS.

Se informasjonen om klassisk EDS