HELSENORGE

Ny nettinformasjon om Ehlers-Danlos' syndrom

Nettinformasjonen om Ehlers-Danlos syndrom har fått ny layout. TRS har nå revidert teksten om EDS hypermobil type og innledningsteksten om EDS. 

Genetikk

TRS får mange henvendelser etter at et nytt forslag til EDS-klassifikasjon kom i mars 2017. Vi oppfatter at mange er usikre på om dette betyr at de mister diagnosen de allerede har, eller at de må diagnostiseres på nytt. Vi har derfor prøvd å tydeliggjøre informasjonen om at dette ikke er nødvendig, hvis ikke kliniske grunner tilsier det.

TRS planlegger å jobbe videre med revisjon av EDS-informasjonen utover høsten. Dette må ta litt tid, også fordi det er nødvendig med samarbeid mellom fagmiljøer i forhold til hvordan den nye klassifikasjonen kan tas i bruk i Norge.

Se nettinformasjon om EDS

Se også tidligere nyhetssak om 2017 EDS klassifikasjonen