Ny klinikk opprettet på Oslo Universitetssykehus

Klinikk for arvelige bindevevssykdommer med arteriesykdom

Den tverrfaglige poliklinikken har ansvar for diagnostikk og oppfølging av personer med arvelige bindevevstilstander med arteriesykdom.

 

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser har tildelt midler til et toårig pilotprosjekt med etablering av poliklinikken på Oslo Universitetssykehus (OUS). Målet er å få til bedre koordinering og logistikk i tilbudet til pasienter med de aktuelle bindevevstilstandene.  

Gå til nettsiden til Klinikk for arvelige bindevevstilstander med arteriesykdom