Helsenorge

Ny informasjon om tre sjeldne undertyper av Ehlers-Danlos syndrom

TRS har skrevet ny informasjon om tre sjeldne undertyper av Ehlers Danlos syndrom (EDS): Klassisk-lignende EDS, brittle cornea syndrom og muskulokontraktural EDS.

Illustrasjon gener

​Ehlers-Danlos' "syndromene" (EDS) er en gruppe arvelige bindevevssykdommer. EDS er først og fremst karakterisert ved forandringer i huden, vevsskjørhet og overbevegelige ledd. En ny EDS klassifikasjon som deler inn i 13 undertyper av EDS ble publisert i 2017.

Klassisk-lignende EDS, brittle cornea syndrom, og muskulokontraktural EDS er tre svært sjeldne undertyper av EDS. TRS har nå skrevet korte diagnosebeskrivelser for disse undertypene: