HELSENORGE

Ny informasjon om Robinows syndrom

​TRS har nå oppdatert informasjonen om den sjeldne medfødte diagnosen Robinows syndrom. Robinows syndrom er en svært sjelden, arvelig, tilstand som kan føre til kortvoksthet, forandringer i ansikt, tenner, skjelettet og kjønnsorganer.

Les om Robinows syndrom