HELSENORGE

Ny informasjon om psykologiske forhold ved multiple osteokondromer og lignende sykdommer

TRS har nå skrevet ny nettinformasjon om psykologiske forhold ved diagnosene multiple osteokondromer, Olliers syndrom, Maffuccis syndrom og metakondromatose

Mennesker som sitter sammen i ring, bilde

​Multiple osteokondromer, Olliers syndrom (enkondromatose), Maffuccis syndrom og metakondromatose er sjeldne bensykdommer som kjennetegnes blant annet av at det dannes brusksvulster i skjelettet.

TRS erfarer at mange lever godt med disse diagnosene, men at en i perioder også kan oppleve psykologiske utfordringer og behov for støtte.

I den oppdaterte nettinformasjonen finner du informasjon om:

  • Psykologiske forhold som kan være felles for mange ulike sjeldne diagnoser.
  • Psykologiske forhold som kan være aktuelle ved multiple osteokondromer, Olliers syndrom (enkondromatose), Maffuccis syndrom og metakondromatose .

Nettsiden om psykologiske forhold ved multiple osteokondromer og lignende sykdommer finner du her