HELSENORGE

Ny informasjon om psykologiske forhold og dagligliv ved klassisk EDS

TRS har skrevet ny informasjon om psykologiske forhold og om forhold i dagliglivet ved den sjeldne diagnosen klassisk Ehlers-Danlos' syndrom (EDS).

​Det finnes enda lite forskning om disse områdene. Informasjonen er derfor hovedsaklig basert på TRS sine erfaringer fra arbeid med personer med klassisk EDS.