Ny informasjon om pseudoakondroplasi

TRS har oppdatert informasjonen om pseudoakondroplasi. Teksten inneholder en kort beskrivelse av diagnosen med informasjon om diagnostisering, behandling og oppfølging.

Illustrasjon av to mennesker i ulik høyde

​Pseudoakondroplasi er en sjelden, arvelig tilstand som innebærer moderat til alvorlig kortvoksthet med forandringer i skjelettet (skjelettdysplasi).

Målgruppe for informasjonen er personer med diagnosen, pårørende og fagpersoner.

Les om pseudoakondroplasi