HELSENORGE

Ny informasjon om medisinske forhold ved vaskulær EDS

TRS har skrevet ny informasjon om medisinske forhold ved den sjeldne diagnosen vaskulær Ehlers-Danlos' syndrom (EDS).

​Det er kommet ny kunnskap om vaskulær EDS, og TRS har nå oppdatert nettekstene som handler om medisinske forhold ved diagnosen.

Tekstene tar utganspunkt i kunnskap fra nyere artikler, og endringene omfatter områder som diagnostisering, medisinsk oppfølging og behandling.

Du kan lese om medisinske forhold ved vaskulær EDS her