Ny informasjon om medisinske forhold ved ryggmargsbrokk

TRS har oppdatert informasjonen om medisinske forhold ved ryggmargsbrokk. Teksten inneholder informasjon om diagnostisering, behandling og oppfølging.

​Ryggmargsbrokk er en komplisert og sammensatt diagnose. Hvordan det arter seg varierer fra person til person. Noen har få og små utfordringer i hverdagen, og trenger derfor lite hjelp utover det alle mennesker trenger i et livsløp. Andre har store fysiske og/eller andre hjelpebehov.

Målgruppe for informasjonen er personer med diagnosen, pårørende og fagpersoner.

Les om medisinske forhold ved ryggmargsbrokk