HELSENORGE

Ny informasjon om medisinske forhold ved Marfans syndrom

TRS har oppdatert informasjonen om medisinske forhold: Diagnostikk, behandling og oppfølging ved Marfans syndrom

Illustrasjon hjerte

Marfans syndrom er en sjelden og arvelig bindevevssykdom. Flere deler av kroppen kan være påvirket: Hjertet og blodårene, øynene, skjelettet, lungene, huden og den harde hinnen rundt ryggmargen (dura). Målgruppe for informasjonen er personer med diagnsoen, pårørende og fagpersoner


​Les informasjonen om medisinske forhold: Diagnostikk, behandling og oppfølging ved Marfans syndrom