HELSENORGE

Ny informasjon om medisinske forhold ved AMC

TRS har oppdatert informasjonen om medisinske forhold: Diagnostikk, behandling og oppfølging ved AMC.

Lege med stetoskop

​Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) beskriver tilstander der flere bøyde og stive ledd i ulike deler av kroppen er til stede ved fødselen. Oversatt til norsk betyr ordene: arthro: ledd, gryp: bøyd, multiple: mange, congenita: medfødt.

Målgruppe for informasjonen er personer med diagnosen, pårørende og fagpersoner.

Les informasjon om medisinske forhold: Diagnostikk, behandling og oppfølging ved AMC