HELSENORGE
Familiære thorakale aortaaneurismer og disseksjoner

Ny informasjon om FTAAD

TRS har skrevet ny informasjon om diagnosegruppen FTAAD, en gruppe arvelige bindevevstilstander med påvirkning av hovedpulsåren (aorta) og andre pulsårer (arterier).

Illustrasjon hjerter

​Du kan lese oppdatert informasjon om diagnosegruppen FTAAD og diagnoser som inngår i denne gruppen. Det er også skrevet ny informasjon om en av undergruppene: FTAAD tilstander som skyldes forandringer i pulsåreveggenes glatte muskelceller.