HELSENORGE

Ny informasjon om diastrofisk dysplasi

TRS har nå oppdatert informasjonen om den sjeldne medfødte diagnosen diastrofisk dysplasi.

 

​TRS har nå oppdatert informasjonen om den sjeldne medfødte diagnosen diastrofisk dysplasi. Diastrofisk dysplasi er en sjelden tilstand som kjennetegnes av uttalt  kortvoksthet, korte armer og ben, flere bøyde stive ledd (kontrakturer) og feilstillinger i ryggsøylen. 

Les om diastrofisk dysplasi