HELSENORGE

Ny informasjon om dagliglivet ved ryggmargsbrokk

​TRS har skrevet ny informasjon om forhold i dagliglivet ved den sjeldne diagnosen ryggmargsbrokk. Informasjonen omhandler ulike forhold som førskolealder, barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning, arbeid og fritid.

Les om dagliglivet ved ryggmargsbrokk