HELSENORGE

Ny informasjon om dagliglivet ved multiple osteokondromer (MO)

TRS har skrevet ny informasjon om dagliglivet ved den sjeldne diagnosen MO / MHE

TRS har nå oppdatert informasjon om den sjeldne diagnosen multiple osteokondromer (MO) også kalt multiple hereditære exostoser (MHE). Det er informasjon om ulike forhold ved dagliglivet: Barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning, arbeid og fritid, som nå er oppdatert.

Les om dagliglivet ved MO / MHE