HELSENORGE

Ny informasjon om dagliglivet ved Léri-Weills dyskondrosteose

TRS har oppdatert informasjonen om dagliglivet ved den sjeldne diagnosen Léri-Weills dyskondrosteose.

Illustrasjonsbilde av mann som støvsuger, sammen med to barn

​Léri-Weills dyskondrosteose (LWD) kalles også Léri-Weills syndrom. LWD er en arvelig tilstand som gir forandringer i skjelettet (skjelettdysplasi) i form av moderat kortvoksthet, korte legger og underarmer og feilvekst i håndleddet (Madelungs deformitet).

Erfaringen ved TRS er at de fleste med LWD klarer seg bra i det daglige og lever liv med vanlige livshendelser. En del opplever utfordringer som følge av diagnosen, men lærer å tilpasse seg og finner løsninger som fungerer.

Ved LWD kan både den moderate kortvokstheten og følgene av Madelungs deformitet (MD) i håndleddene få betydning for funksjonen i dagliglivet. Dette kan du lese mer om i den nye teksten om dagliglivet ved LWD, som handler om hjemmeliv, skole / utdanning, arbeid og fritid.

Les mer om dagliglivet ved Léri-Weills dyskondrosteose