Helsenorge

Ny gjesteprofessor brenner for forskningsmetoder og formidling

Claire Glenton er nyansatt gjesteprofessor på TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Til daglig er hun ansatt som forsker ved Folkehelseinstituttet i Klyngen for global helse. Hun er direktør for Cochrane Norge, og redaktør for Cochrane's Effective Practice and Organization og Care (EPOC).

Claire Glenton ny gjesteprofessor
Claire Glenton er ny gjesteprofessor

​-At en så erfaren forsker og forskningsleder blir en del av TRS, gir oss mange spennende muligheter. Medlemmene i tematisk forskningsgruppe for sjeldne diagnoser er høyproduktive og kompetente, og vi ser for oss at Claire kan utfordre oss og skape engasjement til å nå nye høyder, sier enhetsleder på TRS, Anne-Stine Bergquist Røberg. 

Erfaren forsker

Glenton har hovedfag i sosialantropologi og doktorgrad i samfunnsmedisin. Hun arbeider blant annet innenfor feltet implementeringsforskning, systematiske oversikter over helsetjenesteintervensjoner, systematisk evalueringsmetodikk og spredning av kunnskap til ulike beslutningstakere. 

Hun forteller at hun er spesielt opptatt av forskningsmetoder og forskningsformidling. I arbeidet sitt tar hun for seg oppsummering av eksisterende forskning og formidling av denne kunnskapen. Og hun jobber med å utvikle kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag til å omfatte flere typer evidens, ikke bare effekt av tiltak. 

Gjesteprofessor

En gjesteprofessor har et 20 %-engasjement i to år av gangen, og skal bidra akademisk, intellektuelt og kulturelt til et fagmiljø. -Et viktig mål for TRS er å finne en person som er internasjonalt ledende og fremtredende innen sitt fag, og som kan bidra verdifullt til kompetansesenterets forskning og undervisning, sier Røberg. 

Glentons viktigste oppgaver som gjesteprofessor vil være å bidra med undervisning og kompetanseheving særlig rettet mot forskningsmetodiske tema. Hun vil ha en sentral rolle i den tematiske forskningsgruppens arbeid og felles prosesser. Hun vil også bidra både konstruktivt og kritisk i arbeidet med å utvikle en fireårig forskningsplan for TRS.