Et samarbeid mellom TRS og Marfanforeningen

Ny faktaside om Marfans syndrom og arbeidsliv

Personer med Marfans syndrom kan gjøre en fullgod jobb i de fleste typer arbeid, men bør unngå tunge fysiske yrker. Noen vil ha nytte av tilpasninger for å kunne fungere i arbeid. Denne faktasiden/faktaarket gir informasjon og gode råd om Marfans syndrom og arbeidsliv.

Illustrasjon arbeidstakere

​Marfans syndrom er en sjelden, alvorlig og arvelig bindevevstilstand. Forskning viser at mange med Marfans syndrom faller ut av arbeidslivet tidligere enn befolkningen generelt. Mange unge voksne med Marfans syndrom er i ordinært arbeid, jobber fulltid, har familie og lever vanlige liv. Imidlertid var det få som jobbet deltid og få hadde hatt tilrettelegging før de gikk ut av arbeidslivet. 

Denne faktasiden/faktaarket er utarbeidet som ledd i prosjektet "Å spre forskningskunnskap til de som trenger den - sammen med dem som trenger den", et samarbeid mellom Marfanforeningen og TRS. 

En prosjektgruppe bestående av fagpersoner og representanter fra Marfanforeningen har laget faktasiden/faktaarket. Målgruppene er NAV-ansatte, fastleger og andre fagpersoner,  arbeidsgivere og personer med Marfans syndrom.

Tanken er å tilgjengeliggjøre forsknings- og erfaringskunnskap om:

  • Hva Marfans syndrom er
  • Forhold som kan påvirke og må tas hensyn til i arbeidssituasjonen
  • Mulige løsninger for å tilpasse arbeidssituasjonen for personer med Marfans syndrom

Her finner du faktasiden/ faktaarket om Marfans syndrom og arbeidsliv