HELSENORGE

Ny bok om inkludering i kroppsøvingsfaget.

21. januar ble fagboken «Kroppsøving - med rom for alle» lansert. Boken er skrevet av Ellen Berg.

barn i kroppsøvingstime

​Ellen har lang fartstid som idrettspedagog og spesialpedagog på TRS, sist som leder for Tematisk forskningsgruppe hos oss. Ellen Berg har PhD i idrettsvitenskap og begynte i høst en stilling som førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier ved Norges idrettshøgskole. I tillegg har hun fremdeles en deltidsstilling på TRS.

Fagbokforlaget beskriver boken slik:

Kroppsøving - med rom for alle

Hva skal elever lære i kroppsøving? Faget skal inspirere til bevegelsesglede gjennom utforsking og samhandling i lek, friluftsliv, idretts- og andre bevegelsesaktiviteter. Boka belyser sentrale tema om læring og deltagelse i kroppsøving som kan få særlig betydning når elevene har en funksjonsnedsettelse. 

Forfatteren går på læringstokt sammen med elevene og undersøker hvordan skolen kan utvikle et kroppsøvingsfag som kan bli et godt sted å være og lære. Barn og unge med en funksjonsnedsettelse er eksperter på seg selv; de vet hva de liker, hvor mye de orker og hva som er viktig for å kunne delta og mestre ulike bevegelser. Denne kunnskapen må læreren ta i bruk for å skape et meningsfylt kroppsøvingsfag der det er rom for ulike måter å bevege seg på. Målet er å skape en inkluderende læringsarena der alle elever opplever sosial tilhørighet og fellesskap med resten av klassen.

Målgrupper for denne boka er kroppsøvingslærerstudenter og lærere som skal undervise etter den nye læreplanen, skoleledere og andre profesjonsgrupper som involveres i arbeid med å tilby et tilpasset og inkluderende kroppsøvingsfag.

Du kan se et opptak av lanseringen og intervju med Ellen Berg her.