Norsk dysmeliseminar 29-30. november

Seminar for fagpersoner i Trondheim

Jobber du med personer med dysmeli? Da er dette seminaret aktuelt for deg. Earlybirdpris ved påmelding før 20. august.
Illustrasjon dysmeliseminar
 

​Nasjonalt fagnettverk for dysmeli inviterer til seminar der målet er nasjonal kompetanseoppbygging og kunnskapsspredning innen dysmelifagmiljøene i Norge.

Seminaret er rettet mot leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ortopediingeniører, sosionomer i de tverrfaglige dysmeliteamene i Norge, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Nasjonal behandlingstjeneste for medfødte bendefekter hos barn, ortopediske verksteder og fagpersoner i primærhelsetjenesten som har erfaring med å behandle personer med medfødte misdannelser og andre interesserte. Programmet er laget etter innspill fra dysmelifagmiljøene.

Les mer om program, priser og påmelding