HELSENORGE
Læring, mestring og helsekompetanse

Kurs om mestring av hverdagen med en sjelden diagnose

Opplever du at det å ha en sjelden diagnose kan gi utfordringer med mestring i hverdagen? Da er kanskje dette kurset som arrangeres på Frambu 12-14. desember 2022 noe for deg. Arrangører er TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS), Senter for sjeldne diagnoser (SSD), og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser (Frambu).

Mennesker som sitter sammen, bilde

Tema for kuset er: Læring, mestring og helsekompetanse​

Helsekompetanse handler om å ha kunnskap og informasjon om egen helse, det handler om å vite noe om hva som finnes av hjelp og støtte, og det handler om å mestre hverdagen. Dette er temaer vi ønsker å sette på dagsorden i dette kurset.   

Målgruppe for kurset er personer mellom 18 og 50 år med en av de sjeldne diagnosene som Frambu, SSD og TRS har ansvar for, og som påvirker mestring av hverdagen. Deltakerne må kunne ha utbytte av å delta i forelesninger og gruppesamtaler.

​Du kan lese mer om kurset og om hvordan du søker om plass på Frambus nettsider​