HELSENORGE

Kurs om forberedelse til skolestart

6.- 9. februar er det kurs for barn som starter på skolen høsten 2017 og deres foreldre/foresatte. Tilbudet gjelder alle diagnoser som har kompetansesentertilbud ved TRS. Søknadsfrist 25. november.

Skolestart

Når: 6.- 9. februar -2017

Sted: Kurset arrangeres av TRS, men holdes i lokalene til Frambu på Siggerud utenfor Oslo.

Søknadsfrist: 25. november 2016

Målet med kurset er å forberede barnet og foreldre/foresatte til skolestart og bidra til at overgangen til skolen blir så trygg som mulig.

På kurset vil man høre foredrag om relevante temaer, delta i gruppesamtaler, og få anledning til å diskutere ulike spørsmål rundt skolestart med fagpersoner på TRS og andre kursdeltagere. En vesentlig del av kurset er møtet med andre familier i samme livssituasjon. Det blir også ulike aktiviteter for barna.

Aktuelle temaer

  • Forventninger og muligheter ved skolestart
  • Samarbeid mellom hjem og skole
  • Tilpasset opplæring - spesialundervisning
  • Kroppsøving – et fag for alle!
  • Å ha et barn med funksjonshemning ved skolestart
  • Praktisk tilrettelegging i skolehverdagen
  • Assistanse/hjelp – funksjon og roller
  • Å være annerledes ved skolestart
  • Veien videre mot skolestart – hver families 'handlingsplan' drøftes

Deltagelse

Kurset er for barn som skal begynne på skolen høsten 2017 og deres foreldre/foresatte. Programmet starter mandag kl. 11.00, med ankomst og innkvartering fra kl 09.00. Kurset avsluttes torsdag kl. 13.15 (inkludert lunsj).

Vi gjør oppmerksom på at TRS dessverre ikke har mulighet til å åpne opp for at søsken deltar.

Søknadsfrist er 25. november 2016.

Ved stor søknad vil vi foreta et utvalg. Alle søkere vil motta skriftlig tilbakemelding i slutten av desember.

Du kan laste ned kursbrosjyre og søknadsskjema her.