Kurs om å ha en bror eller søster med en sjelden diagnose

Søsken (12 til 16 år) til personer med en sjelden diagnose kan søke om å delta på “søskencamp” på Frambu 24.02.2020-28.02.2020. Tilbudet gjelder også søsken til personer med en av TRS diagnosene.
bilde barn i basseng
 

​Kurset arrangeres av og på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Foresatte/foreldre til de som får plass på kurset inviteres til å delta på kursets første og siste dag.

Mål for kurset

På dette kurset er målet at søsken til personer med sjeldne diagnoser skal være i fokus, oppleve fellesskap med andre i lignende situasjon og ha mulighet til å dele erfaringer med andre søsken. Det vil legges vekt på at de unge skal bli godt kjent med hverandre gjennom aktiviteter som krever samhandling og hvor det sosiale står sentralt. Det blir også samtaler i mindre grupper som omhandler det å ha en søster eller bror med spesielle behov.

Påmelding

Det trengs ikke henvisning. Du søker på eget søknadsskjema som finnes på nettsiden til Frambu kompetansesenter (se lenke nedenfor).

Søknadsfrist 20.12.2019.

Les mer om kurset på Frambu sine nettsider