HELSENORGE

Kurs for personer med XLH og deres pårørende

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser inviterer til kurs for barn og voksnemed X-bundet hypofosfatemi (XLH), og deres pårørende. Kurset holdes på Frambu senter for sjeldne diagnoser fra 26.. til 28.09.2022.

Bilde av voksne og barn sammen ved spisebordet

​TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) er kompetansesenter for personer med ulike sjeldne bensykdommer (skjelettdysplasier). I 2020 fikk TRS ansvar for diagnosen X-bundet hypofosfatemi (XLH).

Vi inviterer nå til kurs for personer med XLH og deres pårørende. I tillegg til å bruke egne fagpersoner har vi også invitert foredragsholdere fra ulike eksterne fagmiljøer, som har kunnskap på området.

​​Her finner du mer informasjon og søknadsskjema til kurset