HELSENORGE
11.12 - 13.12. 2017

Kurs for personer med Fibrøs dysplasi og McCune-Albright syndrom og deres familier.

TRS kompetansesenter er ansvarlig for kurset som arrangeres på Frambu. Hensikten med kurset er å gi deltakerne informasjon, og anledning til å dele erfaringer om hvordan det er å leve med sin diagnose. Det blir faglige innlegg og gruppesamtaler