HELSENORGE

Kurs for foreldre til barn 0-3 år, med sjeldne bensykdommer eller arthrogryposis multiplex congenita

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) inviterer til kurs 09.05-11.05.23, for foreldre til barn med sjeldne bensykdommer (skjelettdysplasier) eller arthrogryposis multiplex congenita (AMC).

Bilde av søt baby

​Kurset arrangeres i lokalene til TRS, på Sunnaas Sykehus på Nesodden. 

Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse av og kunnskap om ulike sider ved å være foreldre til et barn med en sjelden diagnose. En viktig del av oppholdet er å møte andre i lignende situasjon og dele erfaringer.

Søknadsfrist 16.mars 2023.

Les mer om kurset og om hvordan du søker om plass