HELSENORGE

Internasjonal fagkonferanse om OI – for første gang i Skandinavia

27. til 30. august arrangeres OIOslo2017. Dette er 13. gangen at forskere fra hele verden møtes for å oppdatere hverandre og videreføre kunnskap om osteogenesis imperfecta (OI).

Oslo skyline, barcode
Foto: Ingunn Westerheim

​Konferansen arrangeres hvert 3. år. Sist gang, i Wilmington i 2014, ble det bestemt at neste konferanse skulle være i Oslo.

Foredrag og debatt

Overlege ved TRS, Lena Lande Wekre, har vært sentral i planleggingen og leder blant annet programkomiteen. Hun er nå på sin syvende konferanse.

Lande Wekre forteller at hun har store forventninger til arrangementet. - Det er kommet mye ny kunnskap om OI, både hva gjelder behandling og genetikk. Vi har jobbet i tre år for å få til et godt program. Det vil bli mange spennende innlegg og foredrag, nytt av i år er at vi også satt av tid til workshoper og debatter.

Fra hele verden

OIOslo2017 er en forskningskonferanse med fagfolk som hovedmålgruppe. Det er et begrenset antall deltakere på konferansen. I år er det påmeldte fra 40 land fra alle deler av verden.

Det internasjonale fagmiljøet på sjeldne diagnoser er ikke større enn at man møter mange kjente ansikter på konferanser. Og Lande Wekre forteller at mange som har vært en del av fagmiljøet en stund har et ønske om å løfte frem de yngre fagfolkene, noe som blant annet gjenspeiler seg programmet.

Samarbeid

Både den norske OI-foreningen, NFOI og TRS, har vært sentrale i arbeidet med arrangementet. Det er første gang en brukerforening har vært så aktiv bidragsyter. Representanter fra NFOI sammen med koordinator for konferansen, Ingunn Westerheim, har gjort en stor og viktig innsats med alt det praktiske omkring konferansen.

Lena Lande Wekre er leder for Organizing Committee, Programme Committee og medlem i Scientific Committee. I Organizing Committee sitter representanter fra OUS ved barneortopedene og TRS, i tillegg til foreningen. Denne gruppen har hatt jevnlige møter for å få konferansen på plass.

I planleggingen av konferansen har Lande Wekre hatt et tett samarbeid med lederen for Scientific Committee, Joan Marini. Det er også en Skandinavisk fagkomite som har bidratt med innspill til programmet.

Du kan se program og lese mer om konferansen på OIOslo sine nettsider.