HELSENORGE
Seminar om hereditære thorakale aortaaneurismer og disseksjoner (HTAAD)

Her kan du se webinar fra seminaret 28 og 29 november 2016

28. til 30. november 2016 ble seminar og webinar om de sjeldne diagnosene: Hereditære thorakale aortaaneurismer og disseksjoner (HTAAD) arrangert. 

​Arrangementer rettet seg mot brukerrepresentanter, helsepersonell og forskere fra Norge, Tyskland og Belgia. Målet med seminaret er at deltakerene skal lære mer om de utfordringene man møter med denne pasientgruppen.

Vi fikk besøk av den amerikanske forskeren og genetikeren, Reed Pyeritz fra University of Pennsylvania, School of Medicine. Pyeritz er en ledende forsker på Marfans syndrom og relaterte diagnoser.

Initiativtaker og arrangør, overlege Nina Riise ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, forteller at programmet er satt sammen for å gi grupper som jobber med disse pasientene en faglig oppdatering på de nye HTAAD-gruppene.

Program

Mandag 28.nov. Hereditære thorakale aortaaneurismer og disseksjoner.
Tirsdag 29. nov. Marfans syndrom. Diagnostisering- og behandlingsutfordringer.


Her er link til webinar mandag

Her er link til webinar tirsdag


Onsdag 30. nov. Arbeidsseminar. Hvordan kan vi jobbe sammen til det beste for pasientene? (ikke webinar)

Seminaret foregår på engelsk og er gratis.