HELSENORGE

Gry Velvin disputerer 8. desember

Velvin som til daglig er sosionom på TRS, disputerer med en avhandling om psykososiale forhold ved Marfans syndom på Institutt for sosialfag ved HiOA.

Avhandlingens tittel er: 
Psychosocial aspects of adults with Marfan Syndrome. A cross sectional study of challenges related to work, satisfaction with life, chronic pain and fatigue 


 

Disputasen

Tid: torsdag 8. desember 2016 kl. 12.00

Sted: Pilestredet 35, PH 131, Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Prøveforelesning

Tid: 8. desember 2016 kl 10.00
Sted: Pilestredet 35, PH131, HiOA
Emne: "Hvordan evaluere mestringsstøttende tilbud i praksis for personer som erfarer psykososiale utfordringer som følge av langvarige helseplager"

Bedømmelseskomite

  • Førsteopponent: professor Mattias Strandh, Universitetet i Umeå
  • Andreopponent: forsker Una Stenberg, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse
  • Leder av komiteen: førsteamanuensis Lise Cecilie Kleppe, Høgskolen i Oslo og Akershus

Disputasleder

  • Prodekan Ivan Harsløf, Fakultet for samfunnsvitenskap

Veiledere

  • Hovedveileder: Professor Amy Østertun Geirdal, Institutt for sosialt arbeid og sosialpolitikk, Fakultet for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Medveileder: Post doc Svend Rand-Hendriksen, Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo og TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus

Presentasjon i auditoriet på Sunnaas

Tid: Fredag 9.desember kl 10.15 til 11.30

Gry Velvin presenterer sitt arbeid og gjentar prøveforelesningen (se tittel nedenfor). Dette foregår i auditoriet. Det er åpent for alle.

Mer om avhandlingen

Sammendrag

Abstract