HELSENORGE

Gruppeopphold for voksne med MO og Olliers sykdom

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter arrangerer gruppeopphold for voksne med multiple osteokondromer (MO) og Olliers sykdom, 26.04 - 16.05.2023.

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter ligger på Flekke i Fjaler kommune. Rehabiliteringstilbudet til voksne med OI er utviklet i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Denne filmen har TRS laget i samarbeid med Haugland Rehabiliteringssenter. Filmen forteller om hvordan det kan være på rehabiliteringsopphold.