HELSENORGE

Første møte i senterrådet

Alle sentre i nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser har et senterråd. 4. september hadde TRS sitt første senterrådsmøte.

Senterrådet på TRS

Senterrådet er et rådgivende organ for ledelsen på det enkelte kompetansesenteret. Det er satt sammen av representanter for tjenesteapparatet, brukerne av TRS og ansatte på TRS.

Du kan lese mer om senterrådet på denne siden.