HELSENORGE

Fagseminar om behandling og oppfølging av barn med osteogenesis imperfecta

8.-9.februar 2017 på TRS Kompetansesenter for sjeldne diagnoser på Sunnaas sykehus.

Barn med OI en sommerdag

​Foreløpig program (endringer vil kunne forekomme)

Onsdag 8. februar 2017


Kl. 12.00-12.45 LUNSJ

Kl. 13.00- 13.15 Velkommen. Presentasjon

Kl. 13.15 -13.45 Genetikk og klassifikasjon av OI – Oppdatering på klassifikasjon og nye OI-typer. Konsekvenser for behandling?
v/overlege Cecilie Rustad, OUS/TRS

Kl. 13.45-14.15 Behandling og oppfølging av barn med OI.
v/overlege Cathrine Alsaker Heier, barneavd/OI-klinikken OUS

Kl. 14.15–14.45 Behandlingsprotokoll(er) for bisfosfonatbehandling. Gjennomgang av gjeldende protokoll og litt historikk.
v/overlege og spesialrådgiver Lena Lande Wekre

Kl. 14.45–15.15 Pause

Kl 15.15–15.45 Hvordan bruker man protokollen(e) i Norge? Tromsø, Bergen, Trondheim, Tønsberg, Drammen. Korte innlegg fra hvert sted (5 minutter)

Kl. 15.45-16.15 Eva Åstrøm: erfaringer med behandling med bisfosfonater ved Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm. Slik gjør vi det.

Kl 16.30-17.30 Spørsmål, utveksling av erfaringer, diskusjon.
Vi oppfordrer deltakerne til å ta med kasuistikker og aktuelle problemstillinger

Kl. 18.00 Middag
 

Torsdag 9.februar 2017


Kl. 09.00-10.15 Fortsettelse av diskusjon, spørsmål, utveksling av
erfaringer

Kl. 10.15-10.30 Pause

Kl. 10.30-11.00 Overgang til og oppfølging av voksne med OI
v/overlege Svein Fredwall, TRS

Kl 11.00-11.30 Oppfølging av voksne med OI

v/overlege Ellen Haave, endokrinologisk avd, OUS Aker Sykehus

Kl. 11.30-12.15 Diskusjon, oppsummering og veien videre
 
Kl. 12.15 LUNSJ 

 

Praktiske opplysninger


Kursarrangør: TRS Kompetansesenter for sjeldne diagnoser og
Oslo Universitetssykehus

Programkomite: Svein Fredwall, TRS
Cathrine Alsaker Heier, OUS, Ullevål
Lena Lande Wekre, spesialrådgiver, NKSD-f

Kurset vil bli søkt tellende som klinisk emnekurs i pediatri og endokrinologi

TRS har 7 rom med enkel standard som kan benyttes til overnatting uten kostnad. Si fra om du ønsker dette. Her gjelder prinsippet førstemann til mølla…

Kursavgift: ingen

Måltider: TRS dekker lunsj 2 dager.

Mulighet for frokost i kantina torsdag for de som overnatter på TRS.
For de som ønsker og har anledning går vi ut og spiser felles middag på onsdag kveld. Utgifter til dette må dekkes av den enkelte.

Påmelding eller spørsmål kan sendes til:

Svein Fredwall
Epost: svfred@sunnaas.no

Påmeldingsfrist: 1.febrar 2017

Velkommen!