HELSENORGE

Er DU ung, kortvokst og har spørsmål om NAVs bilstønader?

Da vil vi på TRS gjerne ha svar fra deg. Vi gjennomfører nå en liten undersøkelse om unge kortvokstes erfaringer og spørsmål om bil og kjøreopplæring.  Etter initiativ fra Norsk Interesseforening for Kortvokste planlegger TRS et digitalt dialogmøte om disse temaene tirsdag 8.februar 2022, kl 18.00 -19.30. I første omgang er dette et forsøksprosjekt med kun få deltakere.

Ung kvinne som kjører bil, bilde

TRS får stadig henvendelser fra foreldre til ungdom og fra unge voksne med kortvoksthet om NAV's regelverk om bil. Vi har laget en egen veileder til fagpersoner og personer med sjeldne diagnoser, om hvilke ting det er lurt å tenke på når man har en sjelden diagnose og skal søke NAV om stønad til kjøreopplæring, bil og tilpasning.

Her finner du TRS sin veileder til søknad om stønad til bil fra NAV

 Allikevel opplever vi at mange strever med å finne frem i og forstå NAVs regelverk. Derfor planlegger vi dette dialogmøtet sammen med NIK. Etter dialogmøtet er planen vår å lage informasjon i form av en film for å gjøre informasjonen mer tilgjengelig for alle.

For å forberede både dialogmøtet og filmen, trenger vi å vite hva ungdom/ unge voksne med kortvoksthet lurer på angående kjøreopplæring, og NAVs stønader til anskaffelse og tilpassning av bil. Hvilke problemstillinger opplever dere og hvilke erfaringer har dere? 

Vi ber deg derfor om å svare på et digitalt spørreskjema med noen korte spørsmål angående dine erfaringer. Svarene er anonyme og TRS vil ikke kunne se hvem som har svart.

Under finner du også mulighet til å melde din interesse til å delta på dialogmøtet. Frist for å svare er 21.01.2021

Her finner du spørreskjemaet


Har du spørsmål kan du ringe oss mellom kl 9-15 på 669 69 518.

Her kan du melde ønske om å delta på dialogmøtet