HELSENORGE
Studenter søker studietips

Er det noe du lurer på?

Har du eller din interesseorganisasjon ideer til et prosjekt TRS kan formidle videre?

Masterstudenter og utdannelsesinstitusjoner tar iblant kontakt med TRS og ber om temaer for større og mindre prosjekter.

Det kan både være prosjektideer knyttet opp mot en enkel diagnose, eller en problemstilling som går på tvers av diagnoser.  Det kan handle om ulike aldersgrupper fra de minste til de godt voksne.

Prosjektet trenger ikke å være ferdigspikret!

Vi på TRS ville også kunne hjelpe studenter som har prosjekter knyttet opp mot våre brukergrupper.
Det vi trenger fra deg er tema og et par setninger om hva du er nysgjerrig på at de undersøker. Det er også fint med en kontaktperson vi kan snakke med om noe er uklart.

Vi kan ikke love at prosjektet blir gjennomført, men på TRS lager vi en liste med prosjektideer som vi vil videreformidle til aktuelle studenter