HELSENORGE

Disputerer 28. februar

Anne-Stine Røberg, nyansatt sykepleier på TRS, disputerer 28. februar. Tittel på avhandlingen er "Momentum of Coordination Reform: Changing Rehabilitation Policies and Practices? A Critical Discourse Analysis".

Hender som møtes

​Anne-Stine Røberg har gjennomført en kritisk analyse av Rehabiliteringsmeldingen fra 1999 og Samhandlingsreformen fra 2009, og intervjuer med profesjonelle som arbeider innen rehabiliteringsfeltet.

Studien består av tre artikler og et sammendrag som drøfter ulike sammenhenger mellom politiske og profesjonelles fremstillinger og meningsdannelse av rehabilitering.

Tid o​g sted

Sted: V130, Pilestredet 44
Dato og tid: Onsdag 28. februar 2018, kl. 10.00 - 15.30.     

Prøveforelesning for graden ph.d. i helsevitenskap

Tid: kl. 10.00

Doktoranden vil offentlig forsvare sin avhandling i disputas

Tid: kl. 12.15

Tilhørere bes om å møte i god tid før disputasen starter.

Les mer hos Høyskolen i Oslo og Akershus