HELSENORGE

Disputas om Marfans syndrom 11.03.21

Lege Thy Thy Vanem forsvarer sin doktoravhandling "Marfan syndrome in adults - re-investigations in a Norwegian cohort after 10 years" torsdag 11. mars. Prøveforelesning og disputas foregår digitalt på zoom.

Fargerike hjerter av sten, Bilde

​Forskningsansvarlig for studien er Oslo Universitetssykehus. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) har vært samarbeidspartner. Tidligere overlege ved TRS Svend Rand-Hendriksen, er hovedveileder for Thy Thy Vanem.

Hennes doktorgradsarbeid er en oppfølgingsstudie med ny undersøkelse etter 10 år av voksne med antatt Marfans syndrom. Studien er en oppfølger til Svend Rand-Hendriksens doktorgradsstudie: Norsk studie om Marfans syndrom del 1.

Les mer om Norsk studie om Marfans syndrom, del 2

Prøvefore​lesning og disputas

Både prøveforelesning og disputas ved Medisinsk fakultet Universitetet i Oslo (UiO), foregår digitalt på zoom.

Prøveforelesning torsdag 11.03.21 klokken 10.15 handler om "Covid-19 and the cardiovascular system".

Mer informasjon og lenke til prøveforelesningen på UiO sine sider

Disputas -"public defense" holdes torsdag 11.03.21 klokken 12.15

Mer informasjon og lenke til disputas på UiO sine sider