HELSENORGE

Digitalt kurs om forberedelse til skolestart 2023

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser arrangerer digitalt kurs i perioden 14-16.02.2023, for foreldre/ foresatte til barn med sjeldne medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli som starter på skolen høsten 2023. 

Skolebarn på vei inn på skolen

​Tidspu​nkt

14., 15. eller 16. februar 2023.

Deltagerne deles inn i grupper i henhold til barnas diagnoser så langt det er mulig. Hver gruppe får en kursdag i perioden tirsdag til torsdag. Alle grupper får et digitalt bli kjent treff på mandag ettermiddag 13.02. 

​Søkna​​dsfrist

29. desember 2022

Må​​​​lsetting

Målet med kurset er å forberede foreldre/foresatte til barnets skolestart og bidra til at overgangen til skolen blir så trygg som mulig. 

Mer informasjon og søknad 

​Her finner du mer informasjon om kurset og om hvordan du søker om plass