Digitalt fagkurs om oppfølging av barn med akondroplasi i alderen 0-6 år

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser inviterer til gratis digitalt kurs 01.06.23, klokken 09.00 - 13.00, for helsepersonell i kommuner, lokalsykehus, helseforetak og habiliteringstjenester som følger opp barn med akondroplasi i alderen 0 til 6 år.

Publisert 29.03.2023

Bilde av jente med akondroplasi

​Arran​​gør

​TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus HF i samarbeid med spesialisthelsetjenesten

​Målgrupper

Fagpersoner innen helse, som følger opp barn med akondroplasi i alderen 0-6 år:

  • ​​Ergo- og fysioterapeuter i kommunene 
  • Helsestasjoner; helsesykepleiere, helsestasjonsleger 
  • Fagpersoner i habiliteringstjenestene
  • Aktuelle ergo- og fysioterapeuter og leger i helseforetakene (Universitetssykehus og lokalsykehus) 

Innhold i kurset

  • Informasjon om TRS kompetansesenter og Akondroplasiklinikker på universitetsykehusene i Oslo og Bergen
  • Medisinske forhold ved akondroplasi
  • Motorisk vurdering, stimulering og hensyn i spedbarns og småbarnsperioden
  • Tilrettelegging for aktivitet i hjemmet, i barnehagen og ved skolestart
  • Å få et barn med akondroplasi og om å være kortvokst
  • Om interesseforeningen: Norsk interesseforening for kortvokste (NiK)

Mer informasjon om kurset og påmelding