Ny bok med TRS-medvirkning

Brukermedvirkning i forskning

Boken "Samproduksjon i forskning. Forskning med nye aktører", ble utgitt i mai 2019 på Universitetsforlaget. Redaktører er Ole Petter Askheim, Inger Marie Lid og Sigrid Østensjø. Ellen Berg Svendby, spesialpedagog på TRS har sammen med to medforfattere skrevet et kapittel i boken.

Illustrasjonsbilde samarbeid

Boken, som er en antologi, tar opp spørsmål som: 

  • Hva er bakgrunnen for at samarbeid med, og medvirkning av brukere av forskningen, har kommet så tydelig på dagsorden?
  • Hvem defineres som brukere, og hva ligger i medvirknings- og samproduksjonsbegrepet?
  • Hvilke muligheter, utfordringer og dilemmaer reiser krav om brukermedvirkning eller samproduksjon i forskning?
  • Innebærer samproduksjon av kunnskap at forskningen blir bedre og mer relevant? 

Ellen Berg Svendby er spesialpedagog på TRS, og førsteamanuensis II ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er sammen med Ingvil Øien og Elisabeth Willumsen forfatter av Kapittel 10: Involvering av barn i samproduksjon i forskning – metodologiske og etiske aspekter

Boken lanseres på et seminar på OsloMet 29.08.19. På seminaret bidrar også to fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser i programmet: Rebecca Tvedt Skarberg (rådgiver brukermedvirkning) og Kjersti Vardeberg (senterleder TRS)

Les mer om seminaret