HELSENORGE

Avtale inngått om produksjon av sensormatte

Etter flere års forskning, uttesting og sterk støtte fra Sunnaas sykehus, har den lyse ideen til spesialsykepleier Pål Erik Plaum nå kommet et skritt nærmere realisering.

Fra venstre: Tormod Holmslet, Program Manager i Semcon Devotek, Pål Erik Plaum, spesialsykepleier på TRS Kompetansesenter og Hans Peter Havdal, daglig leder i Semcon Devotek.

​SkinProtector er en sensormatte som skal forebygge trykksår ved å måle og varsle trykk, fukt, bevegelse og varme. Matten har vært og skal fortsette å testes ut blant annet på pasienter på Sunnaas sykehus.

Det er Pål-Erik Plaum, spesialsykepleier ved TRS kompetansesenter som er hjernen bak sensormatten. Han jobber til daglig med diagnosen ryggmargsbrokk, hvor han gjennom en studie på risikofaktorer for å utvikle trykksår blant personer med denne diagnosen, fikk ideen til SkinProtector.

- Det er utrolig deilig å nå ha signert avtalen om utvikling av sensormatten til ferdig produkt med Semcon Devotek, og i dag fikk vi markert at vi er over i neste fase, sier Plaum.

For 28. mai 2018, seks år etter at Plaum fikk den lyse ideen, går nå prosjektet over i en ny fase.

- Vi ser for oss at om et år vil vi ha klart et ferdig produkt  for salg, sier Tormod Holmslet, Program Manager hos Semcon Devotek. 

Det var hans selskap som sto bak den første prototypen og som som nå skal videreutvikle SkinProtector for kommersielt salg.

SkinProtector testes ut på Sunnaas sykehus

SkinProtector kan brukes i rullestoler. Den er koblet opp mot mobiltelefonen gir brukeren tilbakemelding på når han eller hun bør skifte stilling. Ved å samle informasjon om bevegelse, fukt, varme og trykk som måles gjennom sensortråder i matten, får brukeren beskjed.

- Jeg tror at SkinProtector vil kunne forebygge trykksår og dermed spare brukere for alvorlige helseproblemer, lange opphold på magetralle og samfunnet for store utgifter, sier Plaum.

Plaum har jobbet sammen med innovasjonsavdelingen til Sunnaas sykehus, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pasienter og studenter for å komme fram til et produkt som snart kan komme hundrevis av pasienter til gode.