Avlyste kurs, opphold og poliklinisk tilbud på TRS

På grunn av situasjonen med koronasmitte i Norge, har TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser valgt å være føre-var og avlyser brukerkurs og konsultasjoner på senteret.

​TRS har valgt å endre eller avlyse disse møtene inntil videre, med bakgrunn i at vi er et kompetansesenter og ikke en behandlende institusjon. Når en bruker kommer til opphold og konsultasjoner, dreier det seg sjelden om et akutt behov, og kan derfor gjennomføres på et senere tidspunkt. TRS gjør foreløpig ikke nye avtaler om brukerkurs og konsultasjoner.

Utover disse begrensningene er det foreløpig drift som normalt på kompetansesenteret.

Skulle du ha vært på TRS?

Alle som hadde planlagt kurs, opphold og konsultasjoner på senteret vil bli kontaktet. Både for å se om vi kan løse behovet på en annen måte, og for å avklare det praktiske omkring avlysningen.

Der det er mulig kan det være aktuelt å gjennomføre konsultasjonen på videokonferanse.

Ved spørsmål, kontakt TRS ved å ringe sentralbordet på 66 96 90 00.