HELSENORGE

MinHelse

MinHelse er et kommunikasjonsverktøy via internett som ble tilbudt til registrerte brukere av TRS. MinHelse ble utviklet for TRS kompetansesenter og het tidligere Min TRS side.

Tjenesten er i pr. 02.09.2020 ute av drift pga. en teknisk feil og vil ikke bli satt i drift igjen. MinHelse er under avvikling da løsningen ikke lenger er i tråd med dagens behov for tekniske løsninger eller de oppgaver TRS skal gjøre i henhold til forskrift for Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten.

Personer med en av diagnosene TRS er kompetansesenter for, pårørende og fagpersoner kan fortsatt ta kontakt med TRS for råd og veiledning via andre kanaler.

Les mer om TRS og hvordan du kommer i kontakt med oss her

Fant du det du lette etter?