TRS, sjeldne diagnoser og korona

TRS får henvendelser og spørsmål om sjeldne diagnoser og korona. Personer med sjeldne diagnoser har ikke høyere risiko enn andre for å bli smittet, og de fleste som smittes med Covid-19 får relativt milde symptomer.


 
Enkelte grupper antas å ha høyere risiko for komplikasjoner, dette gjelder blant annet personer som har nedsatt lungefunksjon eller annen tilleggssykdom (se FHIs beskrivelse av grupper med høyere risiko nedenfor). Disse skal ha lav terskel for å kontakte helsevesenet hvis de blir syke. I disse tilfellene må det gjøres en individuell vurdering med tanke på oppfølging og behandling. Dette gjelder også personer med sjeldne diagnoser.

Ved nyoppståtte luftveis- eller influensasymptomer (feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans, muskelverk, sår hals med mer) skal du holde deg hjemme og ta kontakt med helsevesen for å avklare testing. Mer informasjon om hvor du kan få testet deg, finner du på hjemmesiden til din hjemmekommune. Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Myndighetenes råd

Det viktigste personer med TRS-diagnoser skal gjøre er å forholde seg til, og følge, myndighetenes råd og anbefalinger for å begrense smitte:

 • Hold deg hjemme så mye som mulig

 • Hold avstand til andre og unngå folkemengder

 • Begrens offentlig transport dersom det er mulig

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig

 • Pass på at de du bor sammen med vasker hender ofte. Dette gjelder også eventuelt besøkende

 • Unngå håndhilsning og klemming

 • Vask hjemmet ofte, og gå spesielt overflater som ofte berøres

 • Unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom

 • Hold deg oppdatert om situasjonen ved å følge med på lokale medier, Folkehelseinstituttets nettsider og/eller helsenorge.no

Risikogrupper

FHI definerer følgende grupper til å ha høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19:

Grupper med lett økt risiko 

 • Alder  66-80 år
 • Alder 50-65 år og én av følgende kroniske sykdommer: 
  • hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • fedme (kroppsmasseindeks (KMI) ≥ 30 kg/m2 i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer, eller KMI ≥ 40 kg/m2)
  • diabetes 
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt 
  • kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
  • kronisk leversykdom 
  • immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Personer under 50 år har lav risiko for alvorlig forløp av covid-19, men enkelte personer med dårlig regulerte eller kombinasjoner av flere grunnsykdommer kan ha høyere risiko. 

Grupper med moderat / høy risiko

 • Beboer i sykehjem 
 • Alder over 80 år. 
 • Alder 66-80 år og én av følgende kroniske sykdommer ELLER alder 50-65 år og to eller flere av følgende kroniske sykdommer:
  • hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • fedme ((KMI ≥ 30 kg/m2) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer, eller KMI ≥ 40 kg/m2)
  • diabetes 
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt 
  • kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
  • kronisk leversykdom 
  • immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer 
 • Alvorlig helsetilstand, uansett alder*:  
  • personer med aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller kjemoterapi). 
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS) 
  • medfødt immunsvikt i ustabil fase som medfører risiko for alvorlige luftveisinfeksjoner
  • blodsykdommer som gir immunsvikt
  • organtransplantasjon
  • hiv-infeksjon med lavt CD4-tall
  • betydelig nedsatt nyrefunksjon eller leverfunksjon
  • annet, vurdert av lege

Hvem skal du kontakte?

Hvis du er usikker på om du eller barnet ditt er i risikogruppen, har spørsmål eller er bekymret, kan du ta kontakt med fastlegen, lokalt helsevesen eller spesialister dere allerede er i kontakt med.

Det er også mulig å kontakte TRS med spørsmål, senteret har telefontid som vanlig.

Fagpersoner og andre interesserte kan også få mer informasjon på Orphanet sine nettsider.

Kurs og opphold på TRS

Vi gjør individuelle vurderinger av hvor vidt planlagte kurs, opphold og poliklinikker kan foregå på TRS eller om vi bruker alternative løsninger som videokonsultasjon.

Viktige nettsteder

Samlet informasjon om koronaviruset fra Folkehelseinstituttet Risikogrupper (Folkehelseinstituttet) Råd og informasjon om korona (Helsenorge.no)

Corona pandemic: Useful websites in other languages

Annen relevant informasjon

Disse barna kan møte i barnehagen og disse bør holde seg hjemme (Udir)Nettbaserte gruppesamtaler for søsken (Frambu) Rettigheter og muligheter knyttet til korona-pandemien (Frambu) Les råd til turgåere i Koronatiden (Norsk Friluftsliv.no)ERNBONDs informasjon om korona (European Reference Network on Rare Bone Diseases) VASCERNs informasjon om korona (European Reference Network on Rare Multisystemic Vascular Disease)

Eurordis spørreundersøkele om korona og sjeldne diagnoser


Fant du det du lette etter?