TRS, sjeldne diagnoser og korona

TRS får en del henvendelser og spørsmål om sjeldne diagnoser og korona. Personer med sjeldne diagnoser skal, i likhet med alle andre, følge de rådene som til enhver tid gis fra helsemyndighetene.

 


Personer med sjeldne diagnoser har ikke høyere risiko enn andre for å bli smittet, og de fleste som smittes med Covid-19 får relativt milde symptomer.

Enkelte grupper antas å ha høyere risiko for komplikasjoner, dette gjelder blant annet personer som har nedsatt lungefunksjon eller annen tilleggssykdom (se FHIs beskrivelse av grupper med høyere risiko nedenfor). Disse skal ha lav terskel for å kontakte helsevesenet hvis de blir syke. I disse tilfellene må det gjøres en individuell vurdering med tanke på oppfølging og behandling. Dette gjelder også personer med sjeldne diagnoser.

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Myndighetenes råd

Det viktigste personer med TRS-diagnoser skal gjøre er å forholde seg til, og følge, myndighetenes råd og anbefalinger for å begrense smitte:

 • Hold deg hjemme så mye som mulig
 • Hold avstand til andre og unngå folkemengder
 • Begrens offentlig transport dersom det er mulig
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig
 • Pass på at de du bor sammen med vasker hender ofte. Dette gjelder også eventuelt besøkende
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Vask hjemmet ofte, og gå spesielt overflater som ofte berøres
 • Unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom
 • Hold deg oppdatert om situasjonen ved å følge med på lokale medier, Folkehelseinstituttets nettsider og/eller helsenorge.no

Risikogrupper

FHI definerer følgende grupper til å ha høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19

 • Eldre personer (over 65 år)
 • Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.

Hvem skal du kontakte?

Hvis du er usikker på om du eller barnet ditt er i risikogruppen, har spørsmål eller er bekymret, kan du ta kontakt med fastlegen, lokalt helsevesen eller spesialister dere allerede er i kontakt med.

Det er også mulig å kontakte TRS med spørsmål, senteret har telefontid som vanlig.

Kurs og opphold på TRS

Inntil vi får nye retningslinjer fra myndighetene, holdes det ikke kurs og konsultasjoner på TRS. De som rammes av dette får beskjed.

I noen tilfeller vil alternative løsninger som videokonsultasjon erstatte fysisk oppmøte på TRS. Det vil bli gjort vurderinger i samråd med brukere i hvert enkelt tilfelle om hva slags løsning som blir valgt.

Viktige nettsteder

Samlet informasjon om koronaviruset fra Folkehelseinstituttet Risikogrupper (Folkehelseinstituttet) Råd og informasjon om korona (Helsenorge.no)

Corona pandemic: Useful websites in other languages

Annen relevant informasjon

Disse barna kan møte i barnehagen og disse bør holde seg hjemme (Udir)Nettbaserte gruppesamtaler for søsken (Frambu) Rettigheter og muligheter knyttet til korona-pandemien (Frambu) Les råd til turgåere i Koronatiden (Norsk Friluftsliv.no)ERNBONDs informasjon om korona (European Reference Network on Rare Bone Diseases) VASCERNs informasjon om korona (European Reference Network on Rare Multisystemic Vascular Disease)

Eurordis spørreundersøkele om korona og sjeldne diagnoser


Fant du det du lette etter?