Stønader til ekstrautgifter som følge av funksjonsnedsettelsen

hånd holder medisiner - illustrasjonGrunnstønad

Ytelsen skal dekke definerte ekstrautgifter som følger av varig sykdom, skade eller medfødt funksjonsnedsettelse. Grunnstønad har 6 satser. Hvilken sats du får, avhenger av hvor store ekstrautgifter du har. Ekstrautgiftene må minst tilsvare sats 1.

Det gis bare grunnstønad hvis du har ekstrautgifter til:

  1. drift av tekniske hjelpemidler
  2. transport. Det er kun nødvendige ekstrautgifter til transport, forårsaket av sykdom, som kan dekkes.
  3. førerhund
  4. drift av teksttelefon og i særlige tilfeller vanlig telefon. Vanlig telefon ytes i særlige tilfeller.  Det gis ikke grunnstønad til mobiltelefon.
  5. bruk av proteser, støttebandasjer og lignende.
  6. fordyret kosthold på grunn av spesialdiett.
  7. slitasje på klær, sengetøy, sko og støvler som følge av uvanlig ofte vasking eller ekstra slitasje på grunn av bruken.

Stønad til reise for oppfølging og behandling

Reiseutgifter til behandling og til kurs og opphold i regi av TRS dekkes gjennom Pasientreiser. Les mer om dekning av reiseutgifter til behandling og ved reise til  kurs og opphold i regi av TRS

Bidrag til spesielle formål

For noen definerte utgifter som ikke omfattes av andre ytelser, kan det søkes om bidrag etter §5-22 i Lov om folketrygd. Det er en forutsetning at utgiften overstiger kr. 1858,- pr. år (2018). Utgiftene kan være til nødvendige medisiner, forbruksmateriell som bandasjer med mer.

For barn med medfødte sjeldne tilstander kan det under noen forutsetninger søkes om dekning av utgifter til kurs/ samlinger i utlandet hvis det ikke finnes ikke finnes noe kompetansesenter eller fagmiljø med spesiell erfaring for den aktuelle diagnosen/tilstanden i Norge.

Legater

Det finnes en mengde ulike legater som man kan søke støtte fra. Oversikt finnes i Legathåndboken. Ideelle organisasjoner har i noen tilfeller midler man kan søke om.

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.