Rettigheter og økonomi

Utgifter til behandling

Økonomisk rådgivning

Generell økonomisk rådgivning er en tjeneste alle NAV-kontor skal kunne gi. Det kan også være til hjelp for å finne fram til aktuelle ytelser og stønader. Et generelt råd vil være å alltid notere og ta vare på dokumentasjon over utgifter som kan knyttes til diagnosen. Selv om utgiftene ikke gir rett til ytelser, kan dette være med på å beskrive totalsituasjonen og brukes som begrunnelse i søknader på et senere tidspunkt.Det skilles mellom; dekning av behandlingsutgifter, bidrag til livsopphold, hjelpemidler, ytelser for ekstrautgifter og stønad til praktisk bistand.

Behandlingsutgifter

Det meste av behandlingsutgifter dekkes i dag av helsevesenet (Frikort). Egenandelen som må betales og summen som må til før man oppnår rett til frikort vil variere etter utgiftstype. Barn opp til 16 år betaler ikke egenandeler . Ved behandling hos psykolog, er barn og ungdom under 18 år fritatt for å betale egenandeler. Les mer  om frikort hos helsenorge.no. 

Tannbehandling

Noen diagnoser gir rett til dekning av behandlingsutgifter hos tannlege fra det offentlige. Men man får kun dekket tannbehandling etter refusjonstakst. Det vil si at hvis tannlegen har høyere priser enn det man får refundert fra det offentlige, må man selv dekke mellomlegget. Hvor stor mellomlegget blir, kan man avklare med tannlegen før tannbehandlingen starter. Les mer om tannbehandling på Helsenorge.no og på Helfo sine sider.

TAKO-senteret (Tannhelse-kompetansesenteret for sjeldne medisinske tilstander) kan konsulteres dersom det er spesielle problemstillinger knyttet til tannbehandling ved sjeldne diagnoser. Les mer hos TAKO-senteret      

Fysikalsk behandling - Fysioterapi

Fra 1. januar 2017 er det bare barn under 16 år og yrkesskadde som er fritatt fra å betale egenandeler for fysioterapibehandling. Diagnoselisten for fri fysioterapi er avviklet. Det innebærer at de som i dag har fått gratis fysioterapi, må betale en egenandel fra første behandling, slik som ellers er vanlig i helsetjenesten. Pasienter med sykdommer som til nå ikke har stått på diagnoselisten får lavere utgifter.

Egenandelstaket for frikort tak 2 (som gjelder fysioterapibehandling m.m.) settes til 1990 kr. Fra 1. januar 2017 vil pasiente få frikort uten å søke om det. Frikortet kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd, og overskytende beløp vil automatisk bli tilbakebetalt.

Du kan lese mer om egenandeler for fysioterapibehandling hos Regjeringen.no og hos Fysioterapiforbundet

Bassengtrening: Det kan gis refusjon for gruppetrening i basseng.

Rettigheter til bassengtrening er beskrevet i en forskrift, du finner den på NAV sine sider.

Terapiridning: Ridning kan være en del av den fysikalske behandlingen. Det kan gis støtte for ridetimer hos instruktør godkjent for terapiridning. Om terapiridning på NAVs nettsider. Om terapiridning på NAVs nettsider