Psykisk helse

Psykisk helse handler om tankene og følelsene våre, om hvordan vi egentlig har det.

​Gode vaner for god psykisk helse

Vanene dine påvirker helsa di – den fysiske så vel som den psykiske. På samme måte som du med små grep kan styrke den fysiske helsa, kan små grep også styrke den psykiske helsa.

Hjelpetilbud

Alle opplever perioder i livet som er vanskelige. Man kan slite med vonde tanker og følelser som for eksempel tristhet, sinne, uro, engstelse, irritasjon og stress. Hvis disse tankene og følelsene vedvarer over uker og måneder er det viktig å få hjelp.


Prosjektet "UNG Face IT"

"UNG Face IT" er et nettbasert program som handler om å være ung med et annerledes utseende – og å gjøre noe med utfordringene dette kan medføre. "Face it" betyr jo "gjør noe med det" på engelsk – og "IT" spiller på at programmet brukes på PC-en eller nettbrettet. Dette er en norsk utgave av det engelske programmet YP Face IT og vi har valgt å kalle den UNG Face IT. UNG Face IT inneholder råd og hjelp til ungdom som plages av et annerledes utseende. Dette prøves nå ut i Norge i et prosjekt ledet av Senter for sjeldne diagnoser.


"Se hele mennesket" - prosjekt om psykisk helse fra organisasjonen Unge Funksjonshemmede

Hovedmålet med prosjektet er at ungdom med funksjonsnedsettelser skal få helhetlige behandlingstilbud, som også ivaretar psykisk helse. På prosjektsiden finner du prosjektrapport, video, webinar og andre ressurser om psykisk helse rettet mot den som er ung og har en funksjonsnedsettelse og til helsepersonell.

Mobbing

Elevundersøkelsen fra 2018 viser at 6.1% av alle elever opplever å bli mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere, og en studie fra Nordlandsforskning viser at en av tre funksjonshemmede har blitt utsatt for krenkende ytringer (1).

Det finnes mange gode ressurser på nett som handler om mobbing. Under finner du lenke til flere aktuelle nettsider på området.

Se en film fra Utdanningsdirektoratet som skal hjelpe elever med hva de skal gjøre hvis de ikke har det bra på skolen.

Har du det trygt og godt på skolen? from Utdanningsdirektoratet on Vimeo.

Referanse

1. Olsen T, Vedeler J, Eriksen J, Elvegård K: Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer, Nordlandsforskning 2016.

Lenker til andre nyttige sider om mobbing

Utdanningsdirektoratet har mye informasjon både for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheterLæringsmiljøsenteret ved universitetet i Stavanger har en nettside med mye informasjon om hvordan du forebygger, avdekker og stopper mobbing i skolenUtdanningsdirektoratet har en nettside om personvern, nettvett og digital dømmekraft. Her finner du blant annet filmer, fagtekster og diskusjonsoppgaverRøde kors har en nettside for barn og unge under 18 år der det er mulig å prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. Du kan også snakke med andre på din egen alder på forumetLions Norge har et forebyggende undervisningsprogram i sosial- og emosjonell kompetanse som heter "Mitt valg". Det dekker barn og unges utdanningsløp fra de starter i barnehagen til de avslutter videregående skoleNorsk senter for informasjonssikring (NorSIS) har nettsiden slettmeg.no som er en gratis råd– og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett

Fant du det du lette etter?