Webinar for fagpersoner om ryggmargsbrokk, 12 - 13.09.2024

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser inviterer til webinar om ryggmargsbrokk torsdag 12. september og fredag 13. september. Webinaret arrangeres i samarbeid med det svenske kvalitets- og oppfølgingsregisteret for ryggmargsbrokk, MMC-UP.

Ung dame som følger digitalt kurs

Program

Årets program vil gi et innblikk i oppfølging av ryggmargsbrokk nasjonalt og internasjonalt.

Målgruppe 

Forelesninger vil foregå på norsk, svensk og engelsk og fagmiljøer fra hele Norden inviteres til å delta.

Aktuelle fagpersoner er for eksempel barneleger, barnenevrologer, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, lærere, rehabiliteringsleger, nevrokirurger, ortopeder og andre fagpersoner som jobber med barn og voksne med ryggmargsbrokk.

Det er også mulig for personer med ryggmargsbrokk og pårørende å delta, men hovedmålgruppen er fagpersoner.

Tidspunkter og tema

12.09.24, 09.00 - 13.45. Tema: Clinic and practice.

13.09.24, 09.00 - 15.30. Tema: Research / International focus

Her finner du foreløpig program

Påmelding

Webinaret er gratis. Lenke sendes ut i forkant av webinaret.

Påmelding skjer digitalt, her finner du påmeldingsskjema

Dersom lenken ikke lar seg åpne pga. brannmur anbefaler vi å videresende mailen til privat mobil eller -pc og åpne lenken derfra.

Spørsmål?

Kontaktpersoner TRS: Gunnbjørg Aune og Elisabeth Fagereng, tlf 66969000

Sist oppdatert 04.07.2024