Kurs skolestart 2019 forberedelse

Denne siden er under oppbygging og vil være fullstendig oppdatert senest to uker før kurset.

 

​Målet med kurset er å forberede barnet og foreldre/foresatte til skolestart og bidra til at overgangen til skolen blir så trygg som mulig.

Kurset går gjennom ulike tema rundt skolestart. Deltakerne får mulighet til å delta i gruppesamtaler, og anledning til å diskutere ulike spørsmål rundt skolestart med fagpersoner på TRS og andre kursdeltagere. En vesentlig del av kurset er møtet med andre familier i samme livssituasjon. Det er også ulike aktiviteter for barna.

Forberedelse til kurset.

Denne nettsiden har samlet informasjon deltakerne oppfordres til å sette seg inn i før kurset:

 • Filmer (fra andre kilder og filmer TRS har laget).
 • E-læringskurs og nettinformasjon TRS har utarbeidet for foreldre og fagpersoner i skolen og kommunehelsetjenesten.

Det er ikke forventet at alt er gjennomgått på forhånd, men vi håper dere finner noe som er relevant for dere og deres barn.

Nettsiden er tilgjengelig også etter kurset da mye av informasjonen er relevant for foreldre og skoleansatte i prosessen frem mot skolestart. Informasjonen finner du nedenfor, den er sortert etter kursprogrammet for de forskjellige dagene.

Her finner dere en film hvor foreldre snakker om forventninger til skolestart for sitt barn. Barna har en diagnose som hører til TRS kompetansensenter:

 

Mandag: Velkommen. Forberedelse til skolestart.

Tema 1: Velkommen til Frambu. Hvis du og barnet vil vite mer om hva Frambu er kan dere se en film om Frambu.

Tema 2: Forberedelse til skolestart. TRS erfarer at det kan være lurt å starte forberedelser seg i god tid før skolestart. Avhengig av barnets behov er det mange ting som kan være aktuelt å forberede i samarbeid med barnehage, skole og kommunehelsetjenesten.

TRS har laget et skriv med tips til ting som kan være aktuelt å tenke igjennom før skolestart. Mange av disse tingene vil bli diskutert i løpet av kurset.

Les TRS skriv med tips før skolestart

Senter for sjeldne diagnoser har laget en bok om skolestart for de diagnosene de har ansvar for. Denne kan også ha nyttige tips for barn med andre diagnoser.

Les "Skolestartboka" fra Senter for sjeldne diagnoser

Tirsdag: Kroppsøving et fag for alle. Hvordan informere andre?

Tema 1: Kroppsøving et fag for alle

 • Nettinformasjon om kroppsøving:
Kroppsøving i skolen

Informasjon om regelverk for kroppsøving (Utdanningsdirektoratet)

 • Filmer:
Hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet i skolen for barn med medfødt benskjørhet (osteogenesis Imperfecta (OI)Ryggmargsbrokk: Tilrettelegging i kroppsøving

Tema 2: Hvordan informere andre?

 • Filmer:
Å ta i mot et barn med ryggmargsbrokk i skolen, foreldre forteller

«Sånn er jeg og sånn er det» (NRK):

 •  Marius har dysmeli
                                                                
 •  Thomas har akondroplasi
                                                                     
 • Rikke har AMC
                                                                 
En dag i rullestol (NRK): Klassekameratene til Helena har fått prøve ut en dag hver i rullestol for å skjønne bedre hvordan hun har det.

Onsdag: Praktisk tilrettelegging. Å begynne på skolen og være litt annerledes 

Tema 1: Praktisk tilrettelegging av skolehverdagen og tema 2: Å skulle begynne på skolen og være litt anderledes.

Noe av informasjonen under kan være aktuelt å se på. Velg det som er relevant for deg og ditt barn.

E-læringskurs

TRS har laget e-læringskurs om skolestart for barn med dysmeli, kortvoksthet og ryggmargsbrokk

Kursene er ment for skoleansatte, men kan gjerne også tas av foreldre.

Filmer

For noen diagnoser har TRS laget filmer som kan være aktuelle å se før skolestart, både for skoleansatte og foreldre. Du kan se filmene her:

Kortvokst og skolestartDysmeli og skolehverdagenDysmeli, en informasjonsfilm til lærere, barn med dysmeli fortellerSpesialtilpasset skole: Med plass til alleMultiple Osteochondromer (MO), tilrettelegging i skolenHva er Marfans syndrom?Hva er Leri-Weills syndrom?

Nettsider

TRS har i nettinformasjon for de ulike diagnosene også skrevet om barndom og skole. Du finner informasjonen her:

Arthrogryposis multiplex congenita (AMC)DysmeliKortvoksthetMarfans syndromMultiple osteochondromer

RyggmargsbrokkOsteogenesis imperfecta (OI)

 • Lover og regelverk om skole :

Skolegang og skolehverdag er styrt av mange ulike lover og regelverk, du finner noe av det beskrevet her: 

Les om lover og rettigheter i grunnskole og videregående skole.
 • Hjelpemidler og tilrettelegging:

Les om hjelpemidler, regelverk og saksgang for å søke hjelpemidler

Presentasjoner

Her vil presentasjoner fra kurset komme.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.