Kurs om forberedelse til skolestart 22 - 25. januar 2018

TRS kompetansesenter arrangerer kurs for barn som starter på skolen høsten 2018. Kurset er for barn som er registrert på TRS med en av våre diagnoser, samt deres foreldre/foresatte.

 

​Målet med kurset er å forberede barnet og foreldre/foresatte til skolestart og bidra til at overgangen til skolen blir så trygg som mulig. Deltakelse på kurset skjer etter søknad med søknadsfrist 24.10.2017. De som har fått plass får brev om dette fra TRS.

På kurset vil vi gå igjennom ulike tema rundt skolestart. Dere får mulighet til å delta i gruppesamtaler, og får anledning til å diskutere ulike spørsmål rundt skolestart med fagpersoner på TRS og andre kursdeltagere. En vesentlig del av kurset er møtet med andre familier i samme livssituasjon. Det blir også ulike aktiviteter for barna.

Forberedelse til kurset.

I år skal vi prøve ut en ny form for undervisning, som skal gi dere som deltakere mulighet til å forberede dere, notere ned spørsmål og vite hva dere går til før dere kommer til kurset.

Denne nettsiden har derfor samlet informasjon dere kan velge å sette dere inn i før kurset:

  • Filmer (fra andre kilder og filmer TRS har laget).
  • Elæringskurs og nettinformasjon TRS har utarbeidet for foreldre og fagpersoner i skolen og kommunehelsetjenesten.

Informasjonen  er sortert etter kursprogrammet for de forskjellige dagene. Det er ikke forventet at dere gjennomgår alt på forhånd. Velg det som er relevant for deg og ditt barn. Noter deg gjerne spørsmål, tanker og innspill du får og ta det med til kurset. Vårt ønske er at dine behov og spørsmål står sentrale i kurset.

Nettsiden vil også være tilgjengelig etter kurset.

Mandag

Tema 1: Velkommen til Frambu. Hvis du og barnet vil vite mer om hva Frambu er kan dere se en film om Frambu.

Tema 2: Forberedelse til skolestart. TRS erfarer at det kan være lurt å starte forberedelser seg i god tid før skolestart. Avhengig av barnets behov er det mange ting som kan være aktuelt å forberede i samarbeid med barnehage, skole og kommunehelsetjenesten.

TRS har laget et skriv med tips til ting som kan være aktuelt å tenke igjennom før skolestart. Mange av disse tingene vil bli diskutert i løpet av kurset.

Les TRS skriv med tips før skolestart

Senter for sjeldne diagnoser har laget en bok om skolestart for de diagnsoene de har ansvar for. Denne kan også ha nyttige tips for barn med andre diagnoser.

Les "Skolestartboka" fra Senter for sjeldne diagnoser

Tirsdag

Tema 1: Kroppsøving et fag for alle

  • Nettinformasjon:
Kroppsøving i skolen
  • Filmer (vises også dagen før på Frambu):
Multiple Osteochondromer (MO), tilrettelegging i skolen Hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet i skolen for barn med medfødt benskjørhet (osteogenesis Imperfecta (OI)

Tema 2: Hvordan informere andre?

  • Filmer (vises også dagen før på Frambu):
Å ta i mot et barn med ryggmargsbrokk i skolen, foreldre forteller

«Sånn er jeg og sånn er det» (NRK): Marius har dysmeli
                                                               Thomas har akondroplasi
                                                                Rikke har AMC
                                                                Henrik har ryggmargsbrokk

En dag i rullestol (NRK): Klassekameratene til Helena har fått prøve ut en dag hver i rullestol for å skjønne bedre hvordan hun har det.

Onsdag

Tema 1: Praktisk tilrettelegging av skolehverdagen og tema 2: Å skulle begynne på skolen og være litt anderledes.

Noe av informasjonen under kan være aktuelt å se på. Velg det som er relevant for deg og ditt barn.

E-læringskurs

TRS har laget e-læringskurs om skolestart for barn med dysmeli, kortvoksthet og ryggmargsbrokk. Kursene er ment for skoleansatte, men kan gjerne også tas av foreldre. Du kan ta kursene her:

En god skolestart, kurs for ansatte i skolen som skal ta i mot et barn med dysmeli En god skolestart, kurs for ansatte i skolen som skal ta i mot et barn med kortvoksthet En god skolestart, kurs for ansatte i skolen som skal ta i mot et barn med ryggmargsbrokk  (kurset mangler lyd enda, det kommer om kort tid)

Filmer (vises også dagen før på Frambu)

For noen diagnoser har TRS laget filmer som kan være aktuelle å se før skolestart, både for skoleansatte og foreldre. Du kan se filmene her:

Kortvokst og skolestart Dysmeli og skolehverdagen Dysmeli, en informasjonsfilm til lærere, barn med dysmeli forteller Spesialtilpasset skole: Med plass til alle

Nettsider

  • TRS har i nettinformasjon for de ulike diagnosene også skrevet om barndom og skole. Du finner informasjonen her:
Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) Dysmeli Kortvoksthet Marfans syndrom Multiple osteochondromer

Ryggmargsbrokk

  • Lover og regelverk om skole :

Skolegang og skolehverdag er styrt av mange ulike lover og regelverk, du finner no av det beskrevet her: 

Les om lover og rettigheter i grunnskole og videregående skole.
  • Hjelpemidler og tilrettelegging:

Les om hjelpemidler, regelverk og saksgang for å søke hjelpemidler

Presentasjoner

Noen av presentasjonene vil bli lagt ut på denne siden i etterkant av kurset


Sist faglig oppdatert januar 2018.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.